Posted inChhollywood Movies

Karam Ke Lekha Chhattisgarhi full Movie Review, Tailer, Star Cast, Videos, Songs

CG Film – Karam Ke LekhaProducer – Shekhar Chauhan, Kush Patel, Jagdish Kashyap, Director – Shekhar Chauhan, Cameraman- Johnson ArunDirector- Indraman Verma, Makeup Man- Praveen Singh rajput, Costume Director – Rajju, costume assistant – Purushottam Mithun, Hero – Jagdish Kashyap, Heroine- Sonali Sahare, Villain- Sohail Khan, Artists- Dadu Sahu, Alias Chirpoti, Abha Devdas, Arvind Gupta, […]