Karam Ke Lekha Chhattisgarhi full Movie Review, Tailer, Star Cast, Videos, Songs

CG Film – “Karam Ke Lekha”
ProducerShekhar Chauhan, Kush Patel, Jagdish Kashyap,
Director – Shekhar Chauhan,
Cameraman- Johnson Arun
Director- Indraman Verma,
Makeup Man- Praveen Singh rajput,
Costume Director – Rajju,
costume assistant – Purushottam Mithun,
Hero – Jagdish Kashyap,
Heroine- Sonali Sahare,
Villain- Sohail Khan,
Artists- Dadu Sahu, Alias Chirpoti, Abha Devdas, Arvind Gupta, Amit, Vivek Katariya,

Photo Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *