Tura Diwana cg Album

ENJOY THIS WONDERFUL CHHATTISGARHI LOK GEET ALBUM – TURA DIWANA.
ARTIST – LESLI, ARVIND, RANA, LOKAN BADRI, DOLI VARMA, AFSAR KHAN, LOKESH, LIPI, SHOBHITA, RANJANA, DUJRAM, SHARDA, RAJESH
SINGER – SIMA KAUSHIK, SUNIL SONI
DIRECTOR – SIMA KAUSHIK, PRATAP SINGH

Song

01. TURA HOGE DIWANA
02. YE PAGLA NAI JANISH MOR DIL KE DARRAD LA
03. DEKH KE TOLA
04. NAINA MA NAINA
05. AA NA WO GORI
06. YE TURI GORI NARI

Video

Video Song – TURA HOGE DIWANA
Video Song – YE PAGLA NAI JANISH
Video Song – DEKH KE TOLA
Video Song – NAINA MA NAINA
Video Song – AA NA WO GORI
Video Song – YE TURI GORI NARI

Photo Gallery