Tor Tirchhi Najar


Present by :- Kishan Sen CG
Singer Song :- Tor Tirchhi Najar
Lyrics :- kishan sen
Singer :- Kishan Sen
Female Singer :- Keshari Sahu
Artist :- kisan sen & Punam Sahu
Cast :- Heera , Vikash
Direction :- Pramod Soni
camera :- Bhagwat Sahu
Editing :- Bhagvat Sahu.
Producer :- Kishan Sen

Gallery