Tor Pirit Ke Dhun Ma

CG Song – Tor Pirit Ke Dhun

CG Song – Tor Pirit Ke Dhun Ma
Singer : Chhaya Chandrakar
Artist : Kashish Ambade, Ajay Sahu
Lyrics : Chandrabhushan Verma
Music : Chandrabhushan Verma
Cameraman : Sunil Verma Chreographer &
Makeup : Vilas Raut
Director : Uttam Tiwari
Editing : Kimi Sahu
YouTube : Kimi Sahu
Graphics : Punesh Sahu
Producer : Mohan Sundrani Music
Label : Sundrani Music
Language : Chhattisgarhi
Genre : Regional

Photo Gallery