Suwa Re Suwa

CG Song – Suwa Re Suwa

Song – Suwa Re Suwa
Singer – Manju Sahu
Lyrics – Muisc – Kailash Mandale
Producer – Santosh Kurrey
Director – Deepak Kurrey
Artist – Manju Sahu
Camera Assi – Saroj Kurrey, Rahul Sahu, Ritesh Chauhan
Edit – Tameshwar Dev
Choreographer – Ram Yadav, Dilip Bais
Graphics – Sandhya Chhatriya, Ashok Kurrey
Youtube – Shesh NIshad,

Photo Gallery