Posted inCG Song Lyrics

Koi aahi – कोई आहि Lyrics Chhattisgarhi Album Song

“Koi Aahi” Chhattisgarhi Album Song Lyrics from Album “Koi Aahi” This song is sung by Nitin Dubey & Sharmila Biswas Chhattisgarhi Album “Koi Aahi” released on 17 July 2020 Lyrics कोई आहि मोला लेवाये हेकोई आहि मोला लेवाये हेमैं आजे तैयार हावंव रेहाय मैं आजे तैयार हावंव रे कोई आहि डोला म बैठायकोई आहि डोला म बैठायमैं आजे […]