Posted inCG Song Lyrics

Sat Ke Diya Bati – Chhattisgarhi Panthi Album Song Lyrics

“Sat Ke Diya Bati” Chhattisgarhi Panthi Album Song Lyrics from Album “Sat Ke Diya Bati” This song is sung by Dhani Ram Chandne, Chhattisgarhi Album “Sat Ke Diya Bati” Released on 13 Dec 2018 Lyrics सत के दिया बाती जलावंव दिन राती बाबा हिरदय मोरकंचन काया मा आरती सजाये हवंवगुरु हिरदय मोर कंचन काया मा आरती सजाये […]