Nirdaiya Re


SONG – NIRDAIYA RE
SINGER – GARIMA DIWAKAR
STORY – PANKAJ JAIN
CAMRA – PANKAJ JAIN.AMAN KOMRA STAR CAST – MAHBOOB KHAN & GARIMA WATTI
DIRECTOR – PANKAJ JAIN
DOP – PANKAJ PHOTOGRAPHY & VIDEOGRAPHY
CHOREOGRAPHER – PANKAJ JAIN MECKUP – ARCHANA KOMRA
SUPPORTING – SAILENDRA JAIN .DOMESHWAR SAHU.VIJAYANT MANDAVI. . AKASH SAHU
. KISAN MAHILANGE . KHILESH SAHU . YOGESH JAIN
VIDEO EDITING – PANKAJ JAIN

Gallery