Maya Ke Kahani

CG Album – Maya Ke Kahani

Song : Maya Ke Kahani
PRODUCER :- KAMLESH SHARMA
CO-PRODUCER. :-. DANESHWAR SAHU
📽️[VIDEO CREADIT]📽️
DIRECTOR. :- KAMLESH SHARMA
STARCAST. :-. VED PRAKASH SAHU
STARCAST. :-. KAJAL KAUSHIK
CINEMATOGRAPHY :- JMD FILMS
BALOD :- MAHESH SAHU

:- KISHAN SAHU :-
SURYA SAHU
CHOREOGRAPHER. :- RUPENDRA TEKAM
GRAPHICS DESIGN :- RAVI SAHU
SUPPORTING CAST :- GEETANJALI NISHAD
:- KAJAL VERMA :- MANISH NISHAD
:- NANDINI VERMA BACKGRAOUND.
:- KAJAL NIRMALKAR
FILM PROMOTER. :- OM SINHA CREADIT]🎵
LYRICS. :- KAMLESH SHARMA
SINGER. :- BHAVNA SEN MUSIC
/COMPOSE :- KAMLESH SHARMA
TRACK. :- RAGANI STUDIO
BALOD :-. ANKIT DESHMUKH
VOICE. :- SGS MUSIC SIVANI
BALOD :- GIRESHWAR SINHA
MIXING/MASTERING :- RAGDEEP
STUDIO :- KULDEEP SARVA GUNDERDEHI

Photo Gallery