Maya Ke Bandhana – मया के बंधना Chhattisgarhi Album Video Song

Tor Pyar Ma | Toshant Kumar & Monika Verma | Dj As Vil | Lekheshwar S & CG Boy RJ | Pratap & Sneha

Producer : Lekheshwar Sahare, Neha Sahare & Kamla Nagduane
Singers : Toshant Kumar & Monika Verma
Music : Dj As Vil
Lyrics : Lekheshwar Sahare & CG Boy Rj Rapper
Tune Composer : Toshant Kumar & CG Boy Rj Rapper
Track Mix : Dj As Vil
Vocal Supervisor : Gaurav Reghatate
Track Mastered : Aftab Khan (Headroom Studio Mumbai)
Vocal Recording : Zerone Studios Instruments
Recording : Wedesi Studio
Octapad & Tabla : Toran Sahu
Flute : Omprakash Dewangan
Director : Lekheshwar Sahare
Starcast : Pratap Janghel & Sneha Indira
Cinematographer : Lekheshwar Sahare
Astt. Cinematographer : Pitesh Janghel & Vivek Kumar
Video : Sparkle Vision Video
Production Gandai Editor/VFX : Lekheshwar Sahare
Story/Concept/Screen Play : CG Boy Rj Rapper
Makeup & Hair : Anushka Makeover
Location Arrangement : Vivek Kumar
Costume By : Sudhanshu Yadu (Shri Mangalam Cloth Store Gandai)
Production Manager : Naresh Netam (MJ)

Photo Gallery