Naina Tore Jadu Kare
Naina Tore Jadu Kare

Naina Tore Jadu Kare ” Chhattisgarhi Album Song Lyrics from Album “Naina Tore Jadu Kare ” This song is sung by Sunil Manikpuri Chhattisgarhi Album “Naina Tore Jadu Kare ” released on 21 Jully 2020

Lyrics

कर के दीवाना गुइंया
कर के दीवाना गुइंया
जी ला जलाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

हे गुइंया
नैना तोरे जादू करे रे

कर के दीवाना गुइंया
कर के दीवाना गुइंया
जी ला जलाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

हे गुइंया
नैना तोरे जादू करे रे

पैरी तोरे छुनुर छुनुर
पैरी तोरे छुनुर छुनुर
करे रे ईशारा

करे रे ईशारा गुइंया
करे रे ईशारा

पैरी तोरे छुनुर छुनुर
पैरी तोरे छुनुर छुनुर
करे रे ईशारा

करे रे ईशारा गुइंया
करे रे ईशारा

जी ला जलाये रे
दीवाना बनाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

हे गुइंया

जी ला जलाये रे
दीवाना बनाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

नैना तोरे टुकुर टुकुर
नैना तोरे टुकुर टुकुर
मारे मोला ताना

मारे मोला ताना
गुइंया
मारे मोला ताना

नैना तोरे टुकुर टुकुर
नैना तोरे टुकुर टुकुर
मारे मोला ताना

मारे मोला ताना
गुइंया
मारे मोला ताना

मारे मोला ताना
गुइंया
मारे मोला ताना

जी ला जलाये रे
दीवाना बनाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

हे गुइंया

जी ला जलाये रे
दीवाना बनाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

कर के दीवाना गुइंया
कर के दीवाना गुइंया
जी ला जलाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

हे गुइंया
नैना तोरे जादू करे रे

कर के दीवाना गुइंया
कर के दीवाना गुइंया
जी ला जलाये रे
नैना तोरे जादू करे रे

Lyrics | Chhattisgarhi Album Chhattisgarhi Movie

SingersSunil Manikpuri
AlbumNaina Tore Jadu Kare
Naina Tore Jadu – नैना तोरे जादू / Lyrics / Sunil Manikpuri / Cg Song Lyrics / CG Song 2020