Mohni

Mohni” Chhattisgarhi Album Song Lyrics from Album “Pooja Sharma  Deepak Sahu” This song is sung by Sunil Soni Chhattisgarhi Album song Released on 31 jan 2022

Lyrics – Mohni

मोहनी खवाके के जोड़ी जियरा चुराये रे। ……….
आघू पिछु गोमो तोरे रहा नाइ जाए रे
मोहनी खवाके के जोड़ी जियरा चुराये रे
आघू पिछु गोमो तोरे रहा नाइ जाए रे ……….

बाही बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे ……….
माया भाखा ला गावत हाव मैय आ जाना रे
बाही बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे ……….
माया भाखा ला गावत तेहा आ जाना रे

धरती मा तैय ताही अगाश मा ……….
हकीकत मा तैय ताही आभाष मा
धरती मा तैय ताही अगाश मा ……….
हकीकत मा तैय ताही आभाष मा

बहिया बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे ……….
माया भाखा ला गाव तहाव मैहा आ जाना रे
बहिया बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे
माया भाखा ला गावत हाव मैहा आ जाना रे ……….

लाली किरली बास मा गोरी आये पास मा ……….
तितली चमके तारा जइसे चमके अगाश मा
लाली किरली बास मा गोरी आये पास मा ……….
तितली चमके तारा जइसे चमके अगाश मा

तोला देखाव रे तोला सोचाव ना ……….
तोला देखाव रे तोला सोचाव ना
बहिया बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे ……….
माया भाखा ला गावत हाव मैहा आ जाना रे
बहिया बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे
माया भाखा ला गावत हाव मैहा आ जाना रे ……….

भोली मा मय आ जाना रे ……….
आ जाना रे आ जाना रे आ जाना रे
अधर मचार लटके हावय येती ओती
गुमो रे किरिया माया के झन छूटे ……….
यही सोचाव रे ……….
अधर मचार लटके हावय येती ओती
गुमो रे किरिया माया के झन छूटे
यही सोचाव रे ……….
राते मा तयै ताही भोर मा

हकीकत मा तैय ताही सपना मा
झम झमा झम मंदार बाजे ……….
बनके खोली मा रुन झुन रुन झुन
पैरी गावये तोर बैरी मा ……….

बाही बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे
माया भाखा ला गावत हाव तेहा आ जाना रे ……….
बाही बनाके देखन तेहा कइसे नचा डारे रे
माया भाखा ला गावत हाव तेहा आ जाना रे ……….

Star CastPooja Sharma
SingersDeepak Sahu
Album Song Mohni