Dhol Baje Re
Dhol Baje Re

“Dhol Baje Re” Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics from Album “Maa Ke Laali Chunariya” This song is sung by Alka Parghaniha Chandrakar Chhattisgarhi Album “Maa Ke Laali Chunariya” released on sep 2017

Lyrics

डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना

डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

खल खल करे तरईया
जला जल छलकाय
लह्स लह्स नाचे घन अमराइयाँ
कोयली बंसी बजाये

खल खल करे तरईया
जला जल छलकाय
लह्स लह्स नाचे घन अमराइयाँ
कोयली बंसी बजाये

डोंगारिया नाचे रे पहरिया नाचे ना
डोंगारिया नाचे रे पहरिया नाचे ना

हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

टन टन घंटी बाजत नाचे
शंख बजत नाचत है पुकार
मन्दिर ऊपर कलसा नाचे
ध्वजा नाचे लहराए

टन टन घंटी बाजत नाचे
शंख बजत नाचत है पुकार
मन्दिर ऊपर कलसा नाचे
ध्वजा नाचे लहराए

दियना नाचे रे जग जोत नाचे ना
दियना नाचे रे जग जोत नाचे ना

हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

झूमर झूमर झूम हिरणी नाचे
हाथी नाच मताये
घना घोर घन बघुवा नाचे
कोल्हिया नाच लुकाये

झूमर झूमर झूम हिरणी नाचे
हाथी नाच मताये
घना घोर घन बघुवा नाचे
कोल्हिया नाच लुकाये

पुरवइया नाचे रे सुर बईहा नाचे ना
पुरवइया नाचे रे सुर बईहा नाचे ना

हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना
डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना

हो माता रानी के जय हो
हो माता रानी के जय हो

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना
हो माता रानी के भुवन मा
बुड़गा बईगा नाचे ना

डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना

Lyrics | Chhattisgarhi Album Chhattisgarhi Movie

SingersAlka Parghaniha (Chandrakar)
AlbumMaa Ke Laali Chunariya
Dhol Baje Re