Aarti ho Satnam ke
Aarti ho Satnam ke

“Aarti Ho Satnam” Chhattisgarhi Panthi Album Song Lyrics from Album “He Satnam” This song is sung by Gorelal Barban Chhattisgarhi Album “He Satnam” Released on 24 oct 2016

Lyrics

पहेली आरती जगमग ज्योति
पहेली आरती जगमग ज्योति
बिरा पदारथ बार ला मोती
बिरा पदारथ बार ला मोती

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

दुजे आरती दुनो अंग सोहे
दुजे आरती दुनो अंग सोहे
सतनाम ला हिरदय म बोहे
सतनाम ला हिरदय म बोहे

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

तीजे आरती त्रिभुवन मोहे
तीजे आरती त्रिभुवन मोहे
रतन सिहासन गुरूजी ला सोहे
रतन सिहासन गुरूजी ला सोहे

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

चौथे आरती चारो जग पूजा
चौथे आरती चारो जग पूजा
सतनाम छोड़ पूजन नहीं दूजा
सतनाम छोड़ पूजन नहीं दूजा

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

पांच आरती पद निर्बाना
पांच आरती पद निर्बाना
कहे घासीदास हंसा लोग सिहाना
कहे घासीदास हंसा लोग सिहाना

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

छ आरती दर्शन पावय
छ आरती दर्शन पावय
लाख चौरासी जीव के बंधना छुड़ावय
लाख चौरासी जीव के बंधना छुड़ावय

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

सात आरती सतनामी घर आये
सात आरती सतनामी घर आये
चढ़ के विमान हँसा लोक सिखाय
चढ़ के विमान हँसा लोक सिखाय

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

अइसे आरती देऊ ला खाय
अइसे आरती देऊ ला खाय
निरखत ज्योति अधर्म फहराय
निरखत ज्योति अधर्म फहराय

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम
आरती हो सतनाम
हो गुरूजी के आरती हो सतनाम

Lyrics | Chhattisgarhi Album Song

SingersGorelal Barman
AlbumHe Satnam