Latakuram-Latakge-Cg-Comedy-Movie
Latakuram-Latakge-Cg-Comedy-Movie

Chhattisgarhi Comedy Movie – Latakuram Latakge Part -1
Chhattisgarhi Comedy Movie – Latakuram Latakge Part -2
Chhattisgarhi Comedy Movie – Latakuram Latakge Part -3

Chhattisgarhi Comedy Movie – Latakuram Latakge

Artist – Duje Nishad, Rani, Ravishankar Sahu, Anjali, Harish Sahu, Amoldas Mahant, Ravi Anand Sharma, Munna Lashkar, S K Soni, Ganesh Sonkar, Manoj Kumar, Kirti Kumar,
Director – Ravi Sahu,
Story Writer – Ravi Sahu,

Photo Gallery