Kaise Karav Bidai

SONG – KAISE KARAV BIDAI
SINGER- DAS MANOHAR
LYRICS- DAS MANOHAR
MUSIC- PUSHPENDRA SAHU
TYPE- JASGEET
DIRECTOR – VISHNU MANDAL
PRODUCER- UTTAM MANDAL
LABEL- MANDAL MUSIC
RECORDING & MASTERING- MANDAL MUSIC RECORDING STUDIO, MOWA, RAIPUR MO.-
7869097300

Gallery