Darpokana Tura
Darpokana Tura

Darpokna Tura | Sevak Ram Yadav | CG COMEDY MOVIE | Chhattisgarhi Comedy Movie | Hd Video 2019

CG Comedy Movie – Darpokana Tura

Starcast – CG Comedy King Sevakram yadav
Producer- Rekh chand Oshwal
Presents By – KK CASSETTE
Music Label – KK CASSETTE
Production – Rekh chand Oshwal

Darpokana Tura (Scene -1)

Darpokana Tura (Scene -1) | Sevak Ram Yadav | CG COMEDY | Chhattisgarhi Natak

Darpokna Tura (Scene -2)

Darpokna Tura (Scene -2) | Sevak Ram Yadav | CG COMEDY | Chhattisgarhi Natak

Darpokna Tura (Scene -3)

Darpokna Tura (Scene -3) | Sevak Ram Yadav | CG COMEDY | Chhattisgarhi Natak

Darpokna Tura (Scene -4)

Darpokna Tura (Scene -4) | Sevak Ram Yadav | CG COMEDY | Chhattisgarhi Natak

Photo Gallery