Kari Chhattisgarhi Movie Details, Star Cast, Videos, Songs

Chhattisgarhi Movie : KARI
Director : Shyam Chawala
Producer : Shyam Chawala, B. Arya & Kanhaiya Panjwani
Singer : Mithlesh Sahu, Kiran Sahu, Chhaya Chandrakar, Sunil Soni,
Sivani AhFaj, Anjali Mahadev, Aafij Ali, Punam
Music : Dushyant Harmukh, Aabid Ali
Lyrics : Dr. P. C. Lal Yadav, D. Jeevan Yadu
Camera Man : Pramod Pandey
Recording : S.P. Vanketesh
Editor : Chandra Sekhar Mishra

Photo Gallery

WhatsApp chat