Tor Aankhi Le Chhalke Dai O – Hero No.1 – Chhattisgarhi Film Song Lyrics

Tor Aankhi Le Chalke Dai O

“Tor Aankhi Le Chhalke Dai O” Chhattisgarhi Film Song Lyrics from Film “Hero No. 1” This song is sung by Dukalu Yadav Chhattisgarhi Film “Hero No. 1” Released on 07 Oct 2017 Lyrics तोर आँखि मा छलके दाई ओममता उमड़ घुमड़ केतोर आँखि मा छलके दाई ओममता उमड़ घुमड़ के विप्पत मा जब जब लईका परगेविप्पत मा … Read more

Chalna Jot Jalabo – Dukalu Yadav – Jasgeet Album Song Lyrics

“Chalna Jot Jalabo” Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics from Album “Devta Jhupat He” This song is sung by Dukalu Yadav Chhattisgarhi Album “Devta Jhupat He” released on 23 Sep 2017 Lyrics चलना जोत जलाबोमाता के भुवन मेचलना जोत जलाबो चलना जोत जलाबोमाता के भुवन मेचलना जोत जलाबो चलना जोत जलाबोमाता के भुवन मेचलना जोत जलाबो चलना जोत … Read more

Phul Gajara Mai Bar – Chhattisgarhi Lyrics Album Song

“Phul Gajara Mai Bar” Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics from Album “Phul Gajara Mai Bar” This song is sung by Alka Chandrakar Chhattisgarhi Album “Phul Gajara Mai Bar” released on 2018 Lyrics फूल गजरा वो माई बर फूल गजराफूल गजरा वो दाई बर फूल गजरागुँथाओ महामाई के बर फुल गजरा फूल गजरा वो माई बर फूल … Read more

Jhule Jhulna Ma Tor Palna – Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics

“Jhule Jhulna Ma Tor Palna” Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics from Album “Maiya Ke Lali Chunari” This song is sung by Sarla Gandharw Chhattisgarhi Album “Maiya Ke Lali Chunari” released on 07 Oct 2016 Lyrics झूले झूलना मा तोर पलना मईयातोला नींद आवे वोझूले झूलना मा तोर पलना मईयातोला नींद आवे वो झूले झूलना मा तोर … Read more

Dhol Baje Re – Chhattisgarhi Album Jasgeet Lyrics

“Dhol Baje Re” Chhattisgarhi Jasgeet Album Song Lyrics from Album “Maa Ke Laali Chunariya” This song is sung by Alka Parghaniha Chandrakar Chhattisgarhi Album “Maa Ke Laali Chunariya” released on sep 2017 Lyrics डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे नाडोल बाजे रे नगाड़ा बाजे ना डोल बाजे रे नगाड़ा बाजे नाडोल बाजे रे नगाड़ा बाजे नाहो माता रानी … Read more