Giraudpuri dham ma
Giraudpuri dham ma

“Giraudpuri Dham Ma” Chhattisgarhi Panthi Album Song Lyrics from Album “Sat Ke Pujari” This song is sung by Dukalu Yadav Chhattisgarhi Album “Sat Ke Pujari” Released on 21 Oct 2016

Lyrics

गिरौदपुरी धाम में आनंद मंगल छाये हे
गुरु के दरस बर देवता मन आये हे
गिरौदपुरी धाम में आनंद मंगल छाये हे
गुरु के दरस बर देवता मन आये हे

हिरदय म बसाके सतनामे जपना
हिरदय म बसाके सतनामे जपना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

गिरौदपुरी धाम में आनंद मंगल छाये हे
गुरु के दरस बर देवता मन आये हे
हिरदय म बसाके सतनामे जपना
हिरदय म बसाके सतनामे जपना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

रूप सुन्दर सुन्दर गोरा गोरा तन हे
गोरा गोरा तन हे
रूप सुन्दर सुन्दर गोरा गोरा तन हे
गोरा गोरा तन हे

चमकथे नैना मुख सुरुज बरन हे
सुरुज बरन हे
चमकथे नैना मुख सुरुज बरन हे
सुरुज बरन हे

कारी घटा के गुरु काजर अन्जाये हे
गुरु जी के काया मा चन्दन समाये हे
बाबा जी सोहे फुले फुले के गहेना
बाबा जी सोहे फुले फुले के गहेना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ठुमुक ठुमुक रेंगे घांसी मोरे घूमके
घांसी मोरे घूमके
ठुमुक ठुमुक रेंगे घांसी मोरे घूमके
घांसी मोरे घूमके

घुंघरू हा बाजे सुघ्घर छुम छुम छुमके
छुम छुम छुमके
घुंघरू हा बाजे सुघ्घर छुम छुम छुमके
छुम छुम छुमके

रेंगना मा जम्मो नर नारी मन मोहाये हे
माता पिता के लाला मन हरसाये हे

आनी बानी के उड़े नवरंग के रंग ना
सास मनोहर जलाये दियना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

गिरौदपुरी धाम में आनंद मंगल छाये हे
गुरु के दरस बर देवता मन आये हे
गिरौदपुरी धाम में आनंद मंगल छाये हे
गुरु के दरस बर देवता मन आये हे

हिरदय म बसाके सतनामे जपना
हिरदय म बसाके सतनामे जपना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

ये झूलना मा झूले ना
ये पलना मा खेले ना
माता अमरौतिन महंगू के ललना

Lyrics | Chhattisgarhi Album Song

SingersDukalu Yadav
AlbumSat Ke Pujari