Fulwa Dekhan Bar Ho

SONG – FULWA DEKHAN BAR HO
SINGER- VISHNU MANDAL
LYRICS- DAVID NIRALA
MUSIC- PUSHPENDRA SAHU
TYPE- MAVALIYA
DIRECTOR – VISHNU MANDAL
PRODUCER- UTTAM MANDAL
LABEL- MANDAL MUSIC
RECORDING & MASTERING- MANDAL MUSIC RECORDING STUDIO, MOWA, RAIPUR MO.
– 7869097300

Gellry